facebook icon twitter icon linkedin icon google+ icon

Praksa


KORPORATIVNO PRAVO

Specijalizovani smo za pružanje usluga iz oblasti korporativnog prava. Ove usluge podrazumijevaju pravne savjete o načinu osnivanja kompanija i njihovih predstavništava, donošenju svih neophodnih akata u poslovanju, sprovođenju svih statusnih promjena...

UGOVORNO PRAVO

Pogreške, propusti, odstupanja i nejasnoće u ugovornojj dokumentaciji - jedan su od najčešćih uzroka sporova. Advokatska kancelarija Vujović pruža svojim klijentima usluge iz oblasti privrednog ugovornog prava...

RADNO PRAVO

Pružamo pravnu pomoć poslodavcima, zaposlenima i sindikatima vezano za radnopravne odnose, učestvujemo u izradi svih radno pravnih akata, počev od pravilnika o radu, kolektivnih ugovora , ugovora o radu, pravilnika o bezbjednosti i zaštiti na radu...

NEPOKRETNOSTI

Konsultujemo naše klijente u raznovrsnim transakcijama vezanim za nepokretnosti, uključujući Due diligence, zakup nepokretnosti, restituciju, eksproprijaciju i hipoteke. Zastupamo klijente pred katastrom, učestvujemo u građevinskim projektima u pregovorima...

TRŽIŠTA KAPITALA – HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Pružamo usluge osnivanje akcionarskih društava; osnivanje ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala; odobrenja, dozvole, saglasnosti....

UPRAVNO PRAVO

Zastupamo naše klijente pred svim upravnim organima. Zastupanja se odnose na različite vrste inspekcija, zatim zastupanja u postupcima dobijanja različitih vrsta dozvola, kao i dostavljanje pravnih saveta u vezi tumačenja propisa.

PORESKO PRAVO

Advokatska kancelarija Vujović pruža usluge iz oblasti poreskog prava koje podrazumjevaju savjete u vezi primjene Zakona o PDV-u, poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na dobit pravnih lica, poreza na imovinu...

ENERGETIKA

Poštovanje zakona i propisa; koncesije; licence i dozvole; privatizacija; ugovori o pružanju usluga.

NAPLATA POTRAŽIVANJA I IZVRŠENJE

Pružamo pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja u sudskom postupku na različitim predmetima i sredstvima izvršenja (novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari, udeli u privrednim društvima), kao...

RJEŠAVANJE SPOROVA I ZASTUPANJE PRED SUDOVIMA I ARBITRAŽAMA

Zastupamo klijente u sporovima između preduzeća; stečajnom postupku, arbitraža u trgovinskim sporovima; trgovinske parnice; konkurencija; parnice u vezi sa radnim odnosima; procedure primjene zakona;...

MOB: +382 67 224 880

TEL: +382 20 671 034

E-MAIL

bojan.vujovic@lawoffice-vujovic.me

LOKACIJA

Podgorica, Crna Gora

ULICA

Cetinjska 28A, City kvart

POŠALJITE NAM PORUKU