facebook icon twitter icon linkedin icon google+ icon

Poresko pravo


Advokatska kancelarija Vujović pruža usluge iz oblasti poreskog prava koje podrazumjevaju savjete u vezi primjene Zakona o PDV-u, poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na dobit pravnih lica, poreza na imovinu, primjene međunarodnih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i primjene drugih poreskih propisa.

MOB: +382 67 224 880

TEL: +382 20 671 034

E-MAIL

bojan.vujovic@lawoffice-vujovic.me

LOKACIJA

Podgorica, Crna Gora

ULICA

Cetinjska 28A, City kvart

POŠALJITE NAM PORUKU