facebook icon twitter icon linkedin icon google+ icon

Radno pravo


Pružamo pravnu pomoć poslodavcima, zaposlenima i sindikatima vezano za radnopravne odnose, učestvujemo u izradi svih radno pravnih akata, počev od pravilnika o radu, kolektivnih ugovora , ugovora o radu, pravilnika o bezbjednosti i zaštiti na radu, menadžerskih ugovora. Učestvujemo u rešavanju sporova između zaposlenih i poslodavaca, angažovani smo kao outsourcing pravne službe određenim klijentima ,zastupamo klijente u radnim sporovima pred sudovima i arbitražama.

MOB: +382 67 224 880

TEL: +382 20 671 034

E-MAIL

bojan.vujovic@lawoffice-vujovic.me

LOKACIJA

Podgorica, Crna Gora

ULICA

Cetinjska 28A, City kvart

POŠALJITE NAM PORUKU