facebook icon twitter icon linkedin icon google+ icon

Rješavanje sporova i zastupanje pred sudovima i arbitražama


Zastupamo klijente u sporovima između preduzeća; stečajnom postupku, arbitraža u trgovinskim sporovima; trgovinske parnice; konkurencija; parnice u vezi sa radnim odnosima; procedure primjene zakona; osiguranje; sporovi u vezi sa intelektualnom svojinom; sporovi u vezi sa poreskim pravom; sporovi iz porodičnog i nasljednog prava; naknade štete.

MOB: +382 67 224 880

TEL: +382 20 671 034

E-MAIL

bojan.vujovic@lawoffice-vujovic.me

LOKACIJA

Podgorica, Crna Gora

ULICA

Cetinjska 28A, City kvart

POŠALJITE NAM PORUKU